Maand: augustus 2015

Algemene Leden Vergadering

Bij deze nodigen we je uit voor de Algemene Leden Vergadering

op vrijdag 11 september; aanvang 20.00 uur

Benodigde stukken hiervoor worden 2 weken vooraf gepubliceerd

Kandidaten Bestuursfunctie of Commissie’s; opgave bij de

secretaris t/m 10 september