Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Rugbyclub Alkmaar wil een rugby vereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dit kan komen door ongewenst gedrag en dat willen we stoppen. Als ongewenst gedrag voorkomt, willen wij dat als club graag weten en willen we jou daarbij ondersteunen.
Er zijn diverse vormen van ongewenst gedrag zoals: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, gewelddadig gedrag. Maar men kan ook andere problemen ervaren waardoor je niet kan zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen.

Je kan zelf met deze punten te maken krijgen maar je kan het ook bij een ander zien gebeuren. Ook dan (als coach, trainer, begeleider, medesporter, ouder of bestuurslid) nodigt ARUFC Alkmaar jou uit om contact te leggen met de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders dit zelfs verplicht om te doen.


Wat doet de VCP?

De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging, maar soms is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is onafhankelijk.


Wie zijn de VCP’s van ARUFC Alkmaar?

Asmara Groen werkt bij de catering van Vermaat. Bij de vereniging is zij teammanager van de Heren. Verder is zij vrijwilligster voor vele taken binnen de club.

In oktober 2019 heeft zij de opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon (VCP) verzorgd door Rugby Nederland, gevolgd. 


Ino Kouwenhoven is in het dagelijks leven Crisismanager bij het drinkwaterbedrijf PWN en traint mee met de heren. Verder is hij lid van de Technische Commissie.

Ook hij heeft in oktober 2019 de opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon verzorgd door Rugby Nederland, gevolgd. 


Hoe kan je de VCP bereiken?

Via het e-mailadres vcp.arufc@gmail.com kan je contact leggen met de VCP’s. Er wordt dan binnen 24 uur contact met je opgenomen. Het e-mailadres is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken en niet om daar al te vertellen waar het over gaat.
Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met Asmara Groen via 06 14736801